Marketing office: Room 1603, New Century Trading Center, No. 2-6 Hongde Road, Haizhu District, Guangzhou, China

Tel: (86) 20-8101 1780 / 8101 3287

Fax: (86) 20-6282 4333

Email: sales@chinaheineer.com 

 

Factory: B2 Building, Qiubao Road, Baishi, Qiuchang Town, Huiyang, Huizhou, China

Tel: (86)755-8453 8116 / 8453 8178